Työllisyystemppuja vai aitoja toimenpiteitä

Ajankohtaisia asioita

Työllisyys on keino tasapainottaa julkista taloutta. Työttömien ja osatyökykyisten työllistämiskeinoja tulee lisätä kunnissa ja lisätä keskustelua työllisyyspolitiikan osalta.

Työllisyyteen tarvitaan kipeästi ja nopeasti keinoja, mutta kokonaisuus on huono naapurimaahan verrattuna. Meillä on korkea velkasuhde, heikoin ja alijäämäisin talous, matalin työllisyysaste, vanhin väestö ja heikko maahanmuutto ja ennätysmäärä syrjäytyneitä nuoria lähes kaikissa kunnissa.

Tarvitaan pitkäjänteistä politiikkaa. Mistä voimme leikata koronan jälkeisessä elämässä? Korona ei niinkään ole syy kaikkeen talous kriisin joutumisessa, vaan väestön ikääntyminen.  

Kuntien talous ei kohene, jos uusia työpaikkoja ei pystytä luomaan. Aidosti vaikuttavia toimenpiteitä on työllistyminen, soteuudistus ja työperäinen maahanmuutto. 

Selvää on, että uusien työpaikkojen luominen ei onnistu pyrkimyksellä purkaa työehtosopimusten yleissitovuutta. Se ei onnistu pelkästään paikallisen sopimisen lisäämisellä, eikä työttömyyden tukia leikkaamalla. Työllisyys paranee kun työmarkkinoilla kysyntä kasvaa, mikä puolestaan tapahtuu uusien työllistävien investointien avulla.

Kuntien aktiivisuutta tulee myös lisätä työmarkkinoilla. Työllisyyden lisäämiseksi tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä kunnan ja eri tason koulutusorganisaatioiden sekä työelämän välillä. Oppivelvollisuuden jatkuminen takaa mahdollisuuden kaikille nuorille toisen asteen koulutukseen ja sitä kautta ammattiin. Myös oppisopimuskoulutukset on järkevä käytäntö ja keino nuorten työllistymiseen.

Kuntien on panostettava opintojen ohjaukseen ja tukeen sekä työssäoppimispaikkojen varmistamiseen, sillä osa ihmisistä on jäänyt tuen ulkopuolelle. Työttömien ja työvoiman tarpeen kohtaamisen ongelmat tulee poistaa aktiivisella arjen perustaitojen vahvistamisella ja ammatillisella täydennyskoulutuksella. Tähän uusi työllisyys kuntakokeilukin painottuu.

Tarvitaan siis monipuolisia työllisyystoimia, joilla julkinen talous saadaan kuntoon. Nyt ei ole aika elvyttää, vaan kannustaa myös yrittäjyyteen.