Ajankohtaisia asioita

Sähkön korkean hinnan vaikutuksia lievitetään

Venäjän sota Ukrainassa on radikaalisti muuttanut paitsi suomalaista ja eurooppalaista turvallisuusympäristöä, myös talouden tilaa ja näkymää. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Eurooppaa uhkaa perustarpeisiin – lämmitykseen, ruokaan tai kulutushyödykkeisiin – kohdistuva niukkuus, joka johtaa myös hintojen nousuun. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tulee…
Lue lisää

Korkea aika investoida peruskouluun

Pääministeri Sanna Marin vieraili Kuopiossa ja Jynkän koululla. Torilla pääministeri painotti puheessaan koulutuksen merkitystä ja peruskoulun uudistuksen tärkeyttä. SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen puheessaan hän painotti erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioimisen ja erityisopetuksen riittävän resurssin tärkeyden vastaamaan oikein suunniteltua opetusta. Suurin panostus…
Lue lisää

Pidetään koululaisistamme huolta

Monessa perheessä jännitetään yhdessä nuoren kanssa yläkouluun siirtymistä.  Usein vanhemmat pohtivat, että yläkouluun siirtyessä lapsi on tullut aikuisuuden eteen ja pärjää jo ihan yksinkin. Tämä on vääristynyt ajatus, josta myös vanhempainilloissa tulisi puhua. Nuori tarvitsee pitkään vanhempansa huolenpitoa ja suojaa…
Lue lisää

Hoitajien vakinaistaminen lisää hoitoalan työhyvinvointia

Tulevassa Pohjois-Savon aluevaltuustossa on pyrittävä myös työntekijöiden hyvinvointiin. Kuopiossa, kuten muissakin kaupungeissa, on etenkin terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa paljon määräaikaisella työsopimuksella töissä olevia työntekijöitä. Avohoidon hoitohenkilökunnasta noin 20 % on määräaikaisia, joissakin yksiköissä luku on suurempi. Määräaikainen työntekijä lähtee helpommin muihin…
Lue lisää

Nykyinen lastenpsykiatria ei tuota toivottua tulosta

Tästä yhä syvenevästä nuorten mielenterveysongelmasta on puhuttu monella eri sektorilla ja eri työryhmissä paljon. Vaillinainen perusterveydenhuollon järjestelmä syrjäyttää erityislapset, joilla on neuropsykiatrisia oireita. Kymmenien vuosien ajan Kuopiossa psykiatrian jonoon on päätynyt erityislapsia, adhd, asperger ja autisminkirjon nuoria. Ongelma perusterveydenhuollon ja…
Lue lisää

Blogikirjoituksia

Olen aina ottanut kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Pohdin paljon minua ympäröivää yhteiskuntaa. Kohtaan paljon asioita ihmisten arjessa, joihin toivon muutoksia. Olen kohdannut monia ongelmia myös perheenäitinä ja opettajan työssäni. Lähdin politiikkaan mukaan jo opiskeluaikoina ulkomailla, ja täällä kotikaupungissani Kuopiossa vuonna 2014.…
Lue lisää

Työllisyystemppuja vai aitoja toimenpiteitä

Työllisyys on keino tasapainottaa julkista taloutta. Työttömien ja osatyökykyisten työllistämiskeinoja tulee lisätä kunnissa ja lisätä keskustelua työllisyyspolitiikan osalta. Työllisyyteen tarvitaan kipeästi ja nopeasti keinoja, mutta kokonaisuus on huono naapurimaahan verrattuna. Meillä on korkea velkasuhde, heikoin ja alijäämäisin talous, matalin työllisyysaste,…
Lue lisää

Kunnat ja arjen turvallisuus

Kansalaisten kokema turvallisuuden tunne on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Sosialidemokraattien lähtökohtana on vahvistaa kansalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta kaikilla yhteiskuntamme tasoilla. Edellytykset turvallisuuden tunteen vahvistamiseen ovat Suomessa hyvät, kokeehan jopa 87 prosenttia kansalaisista Suomen turvalliseksi maaksi (Lähde: Turvassa 2019 -tutkimus). Turvallisuuden…
Lue lisää

Tarvitaan varhaista puuttumista

Nepsylasten tuesta ja terapiaan pääsystä on käyty tarpeellista keskustelua jo pitkään. Ensimmäiseksi tarvitsisimme aikaa kohdata lapsi ja nuori päivittäin kotona ja koulussa. Koulussa opettajat haluavat kohdata nuoria ja heillä on huoli, he tunnistavat neurologisesti oireilevan lapsen, mutta aikaa ei riittävästi…
Lue lisää

Kuntalaisaloite Kuopion Koillinen alue

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/19020
Lue lisää