Ajankohtaisia asioita

Blogikirjoituksia

Olen aina ottanut kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Pohdin paljon minua ympäröivää yhteiskuntaa. Kohtaan paljon asioita ihmisten arjessa, joihin toivon muutoksia. Olen kohdannut monia ongelmia myös perheenäitinä ja opettajan työssäni. Lähdin politiikkaan mukaan jo opiskeluaikoina ulkomailla, ja täällä kotikaupungissani Kuopiossa vuonna 2014.…
Lue lisää

Työllisyystemppuja vai aitoja toimenpiteitä

Työllisyys on keino tasapainottaa julkista taloutta. Työttömien ja osatyökykyisten työllistämiskeinoja tulee lisätä kunnissa ja lisätä keskustelua työllisyyspolitiikan osalta. Työllisyyteen tarvitaan kipeästi ja nopeasti keinoja, mutta kokonaisuus on huono naapurimaahan verrattuna. Meillä on korkea velkasuhde, heikoin ja alijäämäisin talous, matalin työllisyysaste,…
Lue lisää

Kunnat ja arjen turvallisuus

Kansalaisten kokema turvallisuuden tunne on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Sosialidemokraattien lähtökohtana on vahvistaa kansalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta kaikilla yhteiskuntamme tasoilla. Edellytykset turvallisuuden tunteen vahvistamiseen ovat Suomessa hyvät, kokeehan jopa 87 prosenttia kansalaisista Suomen turvalliseksi maaksi (Lähde: Turvassa 2019 -tutkimus). Turvallisuuden…
Lue lisää

Tarvitaan varhaista puuttumista

Nepsylasten tuesta ja terapiaan pääsystä on käyty tarpeellista keskustelua jo pitkään. Ensimmäiseksi tarvitsisimme aikaa kohdata lapsi ja nuori päivittäin kotona ja koulussa. Koulussa opettajat haluavat kohdata nuoria ja heillä on huoli, he tunnistavat neurologisesti oireilevan lapsen, mutta aikaa ei riittävästi…
Lue lisää

Kuntalaisaloite Kuopion Koillinen alue

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/19020
Lue lisää

Kiusaaminen ja väkivalta koulussa

Niin monella koulun ulkopuolisella näyttää olevan ratkaisuja koulukiusaamiseen. Mutta asia ei ole niin yksinkertainen, miltä se näyttää. Ensinnäkin on olemassa kiusaamista, jota kouluissa selvitellään. Koulussa on siihen palkatut henkilöt ja he toimivat vastuullisesti kirjaten asioita tarkasti ylös ja kuunnellen kaikkia…
Lue lisää