Mistä aluevaaleissa on kyse?

Aluevaltuusto suunnittelee oman hyvinvointialueensa toimintamalleja ja vastaa siitä, että kaikki asukkaat Pohjois-Savon alueella saavat sosiaali- ja terveyspalveluja laadukkaasti, sekä tasapuolisesti. Uudistuksella parannetaan myös pelastustoimen palvelut. Uuden hyvinvointialueen toimenkuvaan kuuluu:

  • lääkärin terveydenhoitajan palvelut
  • suun terveydenhuolto
  • lastensuojelu
  • ikäihmisten asumispalvelut
  • mielenterveys ja päihdepalvelut
  • oppilas- ja opiskeluhuolto
  • vammaispalvelut
  • pelastustoimi
  • neuvolapalvelut

Laadukkaiden palveluiden tuottamisessa yrityksillä ja järjestöillä on myös merkittävä rooli. Lisäksi alueilla on huolehdittava työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Olemme uuden ison mahdollisuuden edessä. Me otamme vastuullemme Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen, sekä pelastustoimen kehittämisen. Ja rakennamme yhdessä hyvinvointialueemme tulevaisuuden.