Miksi minä eduskuntaan ?

Olen vimeisen neljän vuoden aikana saanut paljon uutta kokemusta ja vastuuta paikallistasolla ja valtakunnan tasolla sekä Savo-Karjalan piirin tasolla ja seuraava luonteva askel on eduskunta.

Viimeiset vuodet olen työskennellyt työllisyyspalvelussa. Valmennan pitkäaikaistyöttömiä opintoihin ja ohjaan arjen haasteissa. Erityisopettajan työ varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa ja nykyinen työ työllisyyspalvelussa on avannut ajatuksia paljon, siitä kuinka paljon meillä vielä on työtä hyvinvointivaltiossa.

Sosialidemokraattinen aatteeni on syntynyt  jo lapsuudessa, vähävaraisen työläisperheen lapsena. Perheessämme kaikkia kunnioitettiin ja heikompia puolustettiin ja itsekkyyden voitti suvaitsevaisuus.

Nuoruusvuodet vietin lähiössä, Vantaalla. Elimme elämää, jossa työllisyys tai toimeentulo ei ollut itsestäänselvyys, eikä lukioon tai jatko-opintoihin ollut asiaa ilman varallisuutta.

Liian  moni perhe, nuori tai tukea tarvitseva jäi tuona aikana ulkopuolelle yhteiskunnan rattaista.

Jo silloin minussa heräsi tasa-arvoon, työllisyyteen ja yhteiskunnan epäkohtiin huomionsa kiinnittävä nuori.

Me elämme yhä edelleen elämää, jossa työllisyyteen ja tasa-arvoon tarvitaan tekoja. Suomi elää työstä.

Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja työttömyys, ovat monien konfliktien ja ihmisten pahoinvoinnin juurisyitä.

Siksi niihin tulee yhä edelleen puuttua.

Koulutuspolitiikka, työvoimapolitiikka ja  turvallisuuspolitiikka toimivana kokonaisuutena takaavat hyvää pohjaa ihmisten elämän poluille. Näihin asioihin tarvitaan kuitenkin vielä tekoja ja uudistuksia,  joita olen valmis viemään eteenpäin.

Nostan siis   koulutuksen kehityksen, peruskoulun uudistuksen ja oppimisen tuen palvelut erilaisille oppijoille ja oppimisvaikeuksista kärsiville, läpi koko koulupolun,  yhdeksi teemakseni, työllisyyden lisäksi, onhan Itä-Suomessa kaksi  yliopistokaupunkia. Laaja koulutuskuntayhtymä verkosto ja korkeakoulukaupunkeja.

 Sisäinen turvallisuus ja itäsuomen raja-alueen turvallisuus on myös tärkeää, kun nyt Natoon asti on päästy.

Kokemukset lapsuudestani ja nuoruudestani, ja työkokemukset, sekä viimeiset vuodet Sdp:n koulutuspoliittisessa työryhmässä ja sisäisen turvallisuuden työryhmässä työskentely on herättänyt ajatusta , että voin tehdä tätä työkseni ja olen valmis tavoittelemaan kansanedustajan työtä  ja puhumaan rohkeasti kansan kahtiajakoa ja syrjäytymistä vastaan.