OMA KUNTA KULLAN KALLIS

Pidän tärkeänä vahvistaa kuopiolaisten luottamusta päättäjiin ja lisätä ihmisten tunnetta, että he ovat osa päätöksentekoa. Kun tehdään päätöksiä, ihmisille pitää tulla tunne, että näin toimii hyvä demokratia.

Olen erityisopettajan työssäni kohdannut erilaisia ihmisiä ja perheitä ja olen huomannut, että kaupungissa on vielä paljon kehitettävää perheiden hyvinvoinnin eteen. Olen asunut osan elämästäni ulkomailla ja huomasin siellä paljon turvattomuutta. Näiden kokemusten valossa tunnistan Suomessa ja omassa kaupungissani ne kohdat, jotka tarvitsevat lisätoimia turvallisuuden takaamiseksi. Turvallinen kaupunki muodostuu tyytyväsistä ihmisistä. Se muodostuu ihmisistä, joilla on ammatti ja työtä. Ihmisistä, joilla on harrastuksia ja vapaa-ajan toimintaa. Sosiaali- ja terveyspalveluilla on keskeinen merkitys kuntalaisten turvallisuuden kokemuksen vahvistamisessa. Sivistyneessä ja turvallisessa kaupungissa on kulttuuritarjontaa kaikenikäisille kuntalaisille. Turvallisuutta lisää suvaitsevaisuus toisia ihmisiä kohtaan ja erilaisuuden hyväksyminen. Turvallisuuden tunne on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta.

Koulutuksen kohdalla on muutoksen aika.  Oppivelvollisuusiän nosto on tulevaisuuden teko. Kaikilla on nyt tasa-arvoiset mahdollisuudet ja oikeudet kouluttautua ja päästä itselleen mieluiseen ammattiin. Oppilashuollon tuki ja kouluterveydenhuollon peruspalvelut pitää kehittää vastaamaan yhä enemmän lasten -ja nuorten mielenterveyspalvelun lisääntyneeseen tarpeeseen. Korona ajastamme jää merkittäviä ja pysyviä vaurioita lapsille ja nuorille, joita emme vielä edes tunnista. Niihin pitää pystyä vastaamaan ja oikeaan palveluun on päästävä ajoissa koko opintopolun ajan.

Peruskoulun kohdalla Kuopion oppilaaksi ottoalueet tulee tarkastella uudelleen. Pienemmät koulut ja kyläkoulut takaavat rauhallisemman oppimis -ja kasvuympäristön lapsille ja nuorille. Pienemmässä koulussa opettajat tuntevat oppilaansa ja heille jää aikaa aitoon oppilaan kohtaamiseen koulupäivän aikana. Kaupunkiin tarvitaan toimivat varhaiskasvatuspalvelut ja peruskoulu, jossa oppilaan ei tarvitse kohdata pelkoa tai väkivaltaa. Väkivallan ja pelon on loputtava kouluista.

Erityislasten perheille pitää saada ajoissa tukea ja taata onnellinen arki. Koululääkärin lähetteellä on päästävä erikoissairaanhoidon piiriin ja mahdolliseen neurologiseen arviointiin ajoissa. Koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluihin tulee kiinnittää erityistä huomioita tulevalla valtuustokaudella.

Luonto on minulle tärkeä. Pitää kehittää keinoja ilmaston muutoksen torjumiseen. “Pienistä puroista syntyy suuret joet”. Pienilläkin teoilla on siis merkitystä ilmaston muutoksen torjumisessa ja päästöjen vähentämisessä. Sekajätettä on vähennettävä ja vihreitä valintoja on tehtävä yhä enemmän. Näihin arvoihin perustuu lähiruuan suosiminen. Suosimalla lähiruokaa tuemme savolaisten maanviljelijöiden, pienyrittäjien ja maataloustuottajien työtä. Kasvisruokaa ja kasvipohjaisia tuotteita pitää tarjota koulu- ja työmaaruokaloissa useammin.