Korkea aika investoida peruskouluun

Ajankohtaisia asioita

Pääministeri Sanna Marin vieraili Kuopiossa ja Jynkän koululla. Torilla pääministeri painotti puheessaan koulutuksen merkitystä ja peruskoulun uudistuksen tärkeyttä. SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen puheessaan hän painotti erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioimisen ja erityisopetuksen riittävän resurssin tärkeyden vastaamaan oikein suunniteltua opetusta.

Suurin panostus tulevaisuuteen on opetus, jossa jokainen tukea tarvitseva lapsi ja nuori saa tukea. Se vähentää kalliiden ja raskaiden tukipalveluiden käyttöä. Lainmukaista kolmiportaan tukea tarvitaan varhaiskasvatuksesta korkeakouluun ja yliopistoon. Monelta nuorelta jää jatko-opintopaikka hakematta, jos putoaa kelkasta jo peruskoulussa.

Meidän tulevaisuutemme on lapsissa ja nuorissa. Lapset ja nuoret ovat myös niitä, jotka pitävät tulevaisuudessa meidän vanhuksista hyvää huolta koulutuksessa saadulla ammattitaidollaan. Panostus peruskouluun, on kuin laittaisi rahaa pankkiin.

Olisiko nyt aika panostaa perusopetuksen lisäresursseihin, erityisopetukseen, valmistaviin luokkiin, S2-tunteihin ja  jakotunteihin.